Vragen? Bel ons: +31 597 433 755

Entresolvloer statische berekening


Iedere entresolvloer/etagevloer die bij Noordrek BV wordt aangevraagd wordt van tevoren statisch berekend.

Gehanteerde normen

Tussenvloer NoordrekNEN­EN 1990 (en)
 Eurocode stelt de beginselen van eisen van veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van constructies vast, omschrijft de grondslagen voor hun ontwerp, berekening, en toetsing en geeft richtlijnen voor samenhangende aspecten van de constructieve betrouwbaarheid.


Tussenvloer NoordrekNEN­EN 1991­1­1
 geeft ontwerp­ en berekeningsaanwijzingen en de belastingen voor het constructief ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken, met inbegrip van enkele geotechnische omstandigheden.


Tussenvloer NoordrekNEN­EN 1993­1­1 (en)
 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies ­ Deel 1­1: Algemene regels en regels voor gebouwen


Tussenvloer NoordrekNEN­EN 1993­1­8 (en)
 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies ­ Deel 1­8: Ontwerp en berekening van verbindingen
Ook worden er CAD montage tekeningen gemaakt. Deze tekeningen worden als PDF­bestanden aan de klant gezonden, zodat kan zien of de entresolvloer voldoet aan zijn/haar wensen. Op deze tekeningen zijn alle benodigde maten die voor de montage